JU Covid...

Article


ደቡብ ሱዳን

እስካሁን ድረስ ምንም የኮሮና ቫይረስ [COVID-19] ኬዝ ሳይመዘገብባት የቆየችው ደቡብ ሱዳን ዛሬ የመጀመሪያውን የቫይረሱን ታማሚ ሪፖርት አድርጋለች።የኮሮና ቫይረስ [ኮቪድ-19] የተገኘባት ግለሰብ የ29 ዓመት ወጣት ስትሆን FEBRUARY 28 ከኢትዮጵያ ወደ ደቡብ ሱዳን የገባችና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ክትትል ሲደርገላት የነበረች እንደሆነ ተገልጿል።